PRISER I LIVSTRÆET 2023

Forældrebetaling

Der betales forud for hver påbegyndt måned. Juli måned er betalingsfri.

  • Vuggestue fuldtidsplads                              
  • Vuggestue deltidsplads (0,65)
  • Børnehave fuldtidsplads                          
  • Børnehave deltidsplads                       

3.731,00 kr.

2.425,15 kr.

2.083,00 kr.

1.353,95 kr.

*Alle priser reguleres hver januar.

Søskenderabat Friskolen Vellev

Kommunen giver søskende rabat efter gældende regler. Pt. hedder det 50% rabat på den ældste.

Har du børn i skolen, er det skolen der giver søskende rabat. Den lyder pt. på 550 kr. – altså 50% af skolepengene.

Økonomisk tilskud til Livstræet

Afhængigt af husstandens indtægt og antallet af hjemmeboende børn under 18 år kan der opnås tilskud til betaling af vuggestue eller børnehave.

Et evt. tilskud, skal søges igennem kommunen og Livstræet trækker det derefter fra på opkrævningen.

Kontakt kontoret på skolen vedspørgsmål.

Indmeldelse

Udmeldelse

Nyheder