Velkommen til Vuggestuen

Hos Livstræet bygger vores pædagogiske principper på anerkendelse og selvhjulpenhed, og at vi tager hensyn til det enkelte barns behov. I det daglige arbejder vi med at skabe nærvær og omsorg for det enkelte barn og vi deler rundhåndet ud af knus og kram.

Vi fokuserer på et varmt og tæt samarbejde med jer forældre om jeres barn, samtidig med at vi har overblik over børnegruppens behov. Jeres barn får i Livstræet mulighed for at udvikle sig i egen rytme og får støtte til det der kan være svært. Vi støtter børnene i at være selvhjulpne f.eks. ved at opmuntre dem på puslebordet til at hive strømperne af selv. De får også muligheden for at selv at tage overtøj af og på, og i det hele taget mener vi at børn kan meget mere end vi voksne går og tror.

Vi mener at børn er værdifulde i sig selv og vil arbejde dagligt på at give børnene muligheder for at udvikle et sundt og stærkt selvværd.

Når jeres barn starter i Livstræet, tilstræber vi at der er én voksen med det overordnede ansvar. Det er denne voksen der i opstarten trøster barnet, spiser med det og putter det. Det giver størst mulig tryghed for barnet og for jer, at det hver dag er den samme I henvender jer til. Efter opstart vil i opleve at andre voksne også kan tage over.

Pædagogik og aktiviteter i løbet af en typisk dag

Vi holder morgensamling hver dag med sange og fagter hver morgen, hvor børnene også får lidt frugt at spise. Op ad formiddagen skal vi ha´ det sjovt. Vi spiller musik, laver rytmik og pjasker med vand, mudder, og maling. Vuggestuebørn bruger alle sanser, og dem vil vi støtte hver dag. Vi går ture i nærområdet med klapvogn, og når børnene kan gå selv, går de ved siden af. For den 1-2 årige er det at se på en ko, eller hoppe i en vandpyt en stor oplevelse og vi prioriterer derfor små ture i små grupper. Det støtter nærværet mellem børn og voksne. Ture i skoven og andre lange ture vil også kunne forekomme, vil vil så melde ud i god tid.

Frokost

Frokosten nyder vi sammen, og vi finder det vigtigt at børnene får stimuleret deres sanser under måltidet. Vi lægger vægt på at de spiser rugbrød først, så vi sikre at der bliver lagt en god bund. Børnene spiser selv, og dem der har behov for hjælp og støtte får selvfølgelig det, men det er vigtigt at vi som personale og I som forældre, støtter børnene i at forsøge at spise selv. Vi skærer naturligvis maden ud i småbitte bidder til de mindste.

Personalet sørger for at alle får spist i løbet af dagen, da nogle har måske trængt til en lur før maden og spiser først senere. Vi vil dog tilstræbe at måltidet er en fælles oplevelse. Det at spise sammen alle sammen er en rigtig god social læring, som vi gerne vil støtte.

Inden børnene skal sove bliver de skiftet og vi gør denne tid til en hyggestund.

Vi mener, at børn lærer meget hver dag og i kraft heraf, har de brug for søvn.

Middagssøvn

De fleste børn sover efter frokost (børnene bliver puttet mellem kl 11 og 12) og til de vågner. Dog vækker vi børnene hvis de sover længere end til kl 15.00 – naturligvis med individuelle forbehold. Vi har erfaret at mange forældre har svært ved at få deres børn i seng om aftenen, hvis de sover meget længere end til kl 15.00.

Skulle dit barn dog have særlige sove-behov finder vi ud af det i fællesskab og hen ad vejen. Små børn sover jo ofte 2 lure og her tager vi netop en individuel snak og et individuelt hensyn.

Eftermiddagen

Når børnene vågner, er der eftermiddagsmad, lidt at drikke og mere sjov. Vi vil gerne lave en kultur hvor der ikke er gå-hjem-stemning i huset efter kl. 14, derfor tilstræber vi at lave små aktiviteter om eftermiddagen også.

Når I henter

Vi vil gerne sørge for at I har mulighed for at spørge til barnets dag –  Vi har meget at fortælle og det er lige så vigtigt med et godt farvel og på gensyn, som det er med en god aflevering om morgenen.

Vi glæders os til i samarbejde med jer, at skabe de bedste rammer, for jeres barn.

Læs mere her

Indmeldelse Livstræet

Nyheder