Bestyrelsen

Bestyrelsen på Friskolen Vellev, varetager den overordnede ledelse af hele institutionen, herunder Friskolen Vellev og Livstræet. Deres arbejde består i at sørge for at vores økonomi og drift er i overensstemmelse med vores vedtægter, samt gældende love og regler for friskoler i Danmark

Der ud over er bestyrelsen en stor del af vores forældresamarbejde og står for blandt andet organisering af forældrerengøring og fælles arbejdsdage og stiller selvfølgelig også op hvert år når lærere og bestyrelse kæmper mod “de store” i den årlige rundbold kamp – selvfølgelig udklædte.

Direkte kontakt til bestyrelsen: bestyrelsen@friskolen-vellev.dk

Vores hjælpsomme og arbejdsomme bestyrelse består af

Trine Rasmussen

Formand

Jeg er mor til Carlo, som går i Livstræets børnehave og Silje som går i vuggestuen. Jeg har siddet i Livstræets forældreråd siden 2020 og i bestyrelsen siden 2021.

Per Larsen

Næstformand

Oliver Panthera Graversen

Kasserer

Jeg er far til Theodor, der går i Livstræet, og bor med min kone Mia i en naboby til Vellev. Vi valgte at flytte til området, fordi vi gerne ville bo tæt på en friskole. Jeg tror på at friskoler giver nogle af de bedste rammer for børns læring og udvikling, og det har Friskole Vellev kun bekræftet. Jeg har valgt at involvere mig i bestyrelsen for friskolen for at støtte skolens eksistens og udvikling. Fx hjælper jeg med at holde hjemmesiden opdateret.

Rune Hust

Bestyrelsesmedlem

Jeg er far til to. Den ene har gået på Friskolen Vellev og taget sin 9. klasse afgangseksamen her. Den anden går stadig på skolen. Jeg har i mange år været kassere i bestyrelsen. I dag er jeg menig bestyrelsesmedlem. Jeg synes det er spændende at være med til at forme skolens fremtid og jeg har et godt overblik over økonomien. Derudover er jeg selvstændig erhvervsdrivende.

Line Skjødt Timmermann

Bestyrelsesmedlem

Jeg er mor til Mads og Ida. Jeg har siddet i bestyrelsen siden 2017. Jeg synes det er spændende at være med, og kan godt lide arbejdet med og omkring skolen. En af opgaverne jeg har sammen med Pia er at få rengøringsplanen til at hænge sammen.

Pia Korsgaard

Bestyrelsesmedlem

Jeg har siddet i skolebestyrelsen siden 2016 og har 2 børn på skolen. Jeg sidder i skolebestyrelsen fordi jeg syntes det er dejligt at have indsigt i mine børns hverdag, og så brænder jeg for at vores institution er et rart sted, for vores børn at være, og et sted hvor fagligheden er i top.

Christine Eliasen Kjær Lund

2. Suppleant

Henning

3. suppleant

Stine

1. Suppleant

Benedicte Horn-Langgaard

Bestyrelsesmedlem