SKOLENS HVERDAG

Friskolen Vellev følger folkeskolen Forenklede Fælles Mål og arbejder ud fra de forskellige kompetence mål, der er fastsat heri.

Vores klasser er opdelt efter aldersintegreret undervisning, hvor flere klassetrin undervises sammen. De er pt. opdelte således: Blå (0. + 1. klasse), Gul (2. , 3. + 4. Klasse), Hvid (5. + 6. klasse), Grøn (7. 8. + 9. Klasse)

Fra januar har vi løbende besøg i Blå af førskolebørnene fra vores egen børnehave i Livstræet. De deltager bl.a. i udeliv hver onsdag.

Morgensamling

Vi starter alle dage med morgensamling i aulaen. Der mærker vi fællesskabet og lærer at modtage beskeder i et større forum.

Udefrikvarter

I frikvarterene skal alle være ude. Frisk luft, bevægelse og leg har vi alle brug for. Er der børn som har svært ved at komme i gang eller ikke finder ind i en legegruppe, kan gårdvagten hjælpe dem i gang og træde til, hvis der er konflikter. Der følger altid voksne med på udearealerne.

Fællesspisning

I spisefrikvarteret samles alle elever i spisesalen for at spise deres medbragte madpakker. Ved hvert bord er årgangene blandede. Her bliver alle en vigtig del af fællesskabet på tværs af årgange. I forbindelse med fællesspisningen fortælles historier eller oplæses.

Fælles afslutning

Om fredagen slutter vi ugen sammen med fællestime og “god-weekend-farvel”.

I disse fællestimer er emnerne meget varierede, idet timen er planlagt af lærerne på skift. Sangtimer/koncerter, dans, fortælling, fællesspisning, fremvisninger af børnenes arbejde fra klasserne er alle emner, vi har været omkring. Kun den enkeltes fantasi sætter grænser.

Fremmedsprog

På Friskolen Vellev synes vi, det er vigtigt, at børn beskæftiger sig med fremmedsprog. Allerede i 0. klasse har vi engelsk på skemaet.

Kulturfagene

Kendskab til det historiske og samfundsfaglige er vigtigt for børns dannelse, og derfor er det vigtigt, at børnene kender deres historie i form af begivenheder der har fundet sted i tidens løb.Børnene skal have indblik i, hvem vi er, og hvor vi kommer fra. Derfor undervises der i kulturfagene på alle klassetrin, idet det i børnehaveklassen er integreret i de forskellige fag.

Emneuger

4 gange om året bliver den almindelige undervisning afløst af emneuger. Alle klasser deltager selvfølgeligt i de fælles emneuger på tværs af årgangene. Emnerne kan eksempelvis være om kost, motion, historiske emner, natur, andre lande. Vi afslutter med fremlæggelse på skolen, hvor forældre har mulighed for at deltage.

Musicaluger

I foråret arbejder hele skolen sammen om at skabe en skolefest med musical, fællesspisning og samvær. Her samles forældre, familie og andre, som har lyst til at deltage.

Fælles udflugt/lejrtur

En gang om året tager hele skolen af sted på lejrtur med overnatning. Det er dage, hvor samværet er i centrum, og hvor læring foregår kreativt og anderledes. Vi lærer hinanden bedre at kende også uden for skolen og får en masse gode oplevelser som kan underbygge følelsen af at høre til i et fællesskab.

Forældremøder

Umiddelbart efter skoleårets start indkaldes klasserne på skift til forældremøde. Derudover er der et fælles forældremøde for hele skolen i forsommeren. Forældremøderne er vigtige. Vi forventer, at forældrene deltager aktivt, da samarbejde mellem skole og hjem er en vigtig forudsætning for en god skolegang for barnet.

Skole/hjem samtaler

Hvert år er der obligatorisk skole/hjem samtaler i november måned. I marts/april er der mulighed for en opfølgende skole/hjem-samtale, hvis lærere eller forældre ønsker det. Ved skole/hjemsamtalen snakkes der med elev og forældre om, hvordan det går i skolen, socialt og fagligt – og om der er evt. forandringer, vi skal foretage i fællesskab.

Udover den planlagte samtale kan man altid henvende sig for en samtale med skolens lærere eller SFO-personale.

Friskolen Vellev – en åben skole

Skolen er hver dag åben for forældrebesøg. Man er altid velkommen til at komme og være med i morgensamling og undervisning. Det er fint, at give besked i forvejen – men ikke et krav.

Fælles ansvar

Lærere, elever og forældre har et fælles ansvar for hinanden og vores friskole. Derfor deltager vi alle i at holde orden og i at rydde op. I det daglige er det lærere og SFO-personale, der sammen med eleverne har opgaven. Forældre står for den ugentlige rengøring af klasseværelser og fællesarealer, samt deltager i arbejdsdage.

Nyheder