FRISKOLEN – En skole i bevægelse

Friskolen Vellev er en lille friskole præget af tryghed, tillid og fællesskab – her er plads til den enkelte i fællesskabets rammer. Vi udfordrer børnene til iderigdom, nysgerrighed og lyst til leg og læring – og med få børn i klasserne har vi mulighed for at gøre det!

Alle børnene på Friskolen Vellev inddrages i spændende, lærerig og varieret undervisning. Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i den enkeltes niveau, men i lige så høj grad i form af forskellige læringsmetoder og indgangsvinkler til læring. Vi arbejder dagligt på at lære børnene et medansvar for egen læring – men også at respektere, anerkende og forstå deres medmennesker. På Friskolen Vellev har vi fra 0 – 9 årgang og vi har førskole i tæt samarbejde med Livstræet

Friskolen Vellev vil give børnene mulighed for at blive aktive og reflekterende samfundsborgere, som har mod på at tage vare på vores samfund og natur.

Vi vægter bevægelse højt og i skoleåret 2017-2018 blev skolen DGI-certificeret.

På Friskolen Vellev forventer vi, at forældre har interesse i friskolens liv og virke og med indflydelse aktivt vil tage del i børnenes skoledag. På den måde opnår vi en helhed og et stærkt samarbejde om at udvikle det enkelte barn fagligt, personligt og socialt.

Vi byder velkommen til en levende, udfordrende og inspirerende friskole, der giver børnene grundlag for at klare sig i et moderne samfund.

Kontakt gerne friskolen for yderligere information – telefon 64 66 60 86 eller mail kontor@friskolen-vellev.dk

På bestyrelsens og medarbejder gruppens vegne

Kirstin Belza

Konst. Skoleleder

Nyheder