FAGLIGHED

Friskolen Vellev følger folkeskolens Fælles Mål.

Fælles Mål er nationale mål, der beskriver, hvad eleverne skal lære i skolens fag og emner samt børnehaveklassen.

Du kan læse mere om Fælles Mål på undervisningsministeriets hjemmeside

Friskolen Vellev tilbyder undervisning fra 0. – til 9. klasse, samt afsluttende prøver til 9. klasse.

Se altid opdaterede tal vdr. antal af elever i klassen, elever i alt på skolen, elevfravær, karaktergennemsnit i bundne prøver i 9. klassen mv. på Børne- og undervisningsministeriets uddannelsestatisik for Friskolen Vellev

ÅRLIG GENNEMSNIT

Karaktergennemsnit i de obligatoriske prøver, herunder medregnet Madkundskab for 8. klasse: 6,8 (2023)

Læs mere herunder

Anbefalede pejlemærker og evalueringsmaterialer

Læsepolitik

Nyheder