UDLEJNING AF FRISKOLEN VELLEV

Skolens fysiske rammer er beregnet til det daglige arbejde i skole, SFO, idrætsforening og børnehave. Aktiviteter forbundet med Friskolen Vellev og Livstræets virksomhed har altid højeste prioritet. Udlejning af skolen er kun til afholdelse af arrangementer, der passer ind i friskolens ånd.

Forældre til børn i Friskolen Vellev og Livstræet, samt medarbejdere kan leje aula og køkken til konfirmationer og børnefødselsdage, omhandlende personer i den pågældendes husstand. Tidligere elever med ønske om elevsammenkomster samt privatpersoner, som driver kursusvirksomhed eller holder foredrag kan ligeledes leje aula.

Man kan anvende borde og stole fra “skolens spisesal”, service fra “skolekøkken” og diverse rengøringsartikler fra rengøringsrummet. Leje kan kun foregå i weekender, og skal afsluttes inden Kl. 22.00.

Servering af øl/vin tilladt. Servering af stærk spiritus er ikke tilladt.

Rygning skal foregå uden for skolens område.

Ansøgning om leje skal udfyldes.   

Ansøgning om midlertidig overnatning (gælder kun ved særskilt aftale med skoleleder)

Leje af Friskolen Vellev

Øvrige lokaler skal så vidt muligt være aflåste, og disse må ikke benyttes. Der må kun være én udlejning pr. weekend, og skolen må generelt ikke lejes til overnatninger. Lejer skal selv deltage og er ansvarlig for sine gæsters opførsel. Lejer vil blive gjort erstatningspligtig ved eventuelle ødelæggelser.

1. Booking foretages hos skoleleder. Leje kan kun bookes fra august til og med juni.

2. Pris: 1.250 kr. pr dag. Dette beløb samt 1000 kr. i depositum (i alt kr. 2250) betales ved booking via bankoverførsel eller MobilePay til skolen.

Bookingen er bekræftet og kun gældende, når det fremgår på skolens kalender. Ved kursusforløb kan en anden pris aftales.

Beløbet (bortset for depositum) tilbagebetales ikke ved aflysning fra lejers side.

3. Depositum: 1000,- betales tilbage såfremt at skolen afleveres i god behold senest 14 dage efter udlejningen har fundet sted. Skolen låses op og låses efter aftale med vores kontaktperson, som skal kontaktes et par dage forud for udlejningen med henblik på nærmere omstændigheder

4. Op til leje af lokale bør man notere sig om det fornødne service er til stede samt placering af ting og møbler. Man kan forvente at skulle gøre rent både før og efter lejeperioden.

5. Udendørsarealer kan frit benyttes.

6. Det lejede område skal være ryddet op, møbler placeret korrekt, og gulve, borde, toiletter og køkken rengjorte. Service skal være rent, talt op og placeret korrekt. Fordærvelige madrester skal være smidt ud og skraldeposer, madameposer, håndklæder, viskestykker og karklude skiftet ud. Der må ikke forefindes efterladenskaber ude eller inde.

7. Der må ikke lånes skåle, fade m.m. med hjem efter lejemålet. Lejeren skal selv medbringe ting til evt. madrester.

8. Meddel ved aflevering, om der er noget gået i stykker eller evt. mangler.

Generelt – også ved rengøring – anmoder vi om, at man ikke går i skabe og skuffer, ændrer på indretning og lignende, da det medfører en skæv start på dagen for de medarbejdere og børn, der skal bruge sagerne efterfølgende. Vi går ud fra at alle med tilknytning til skolen vil føle sig ansvarlige for at passe på skolen og dens inventar.

Ved fejl og mangler eller andre spørgsmål i lejeperioden kan sendes til kontor@friskolen-vellev.dk.

Nyheder