INDSKRIVNING

Hvert år i november holder vi åbent hus med mulighed for at indskrive sit barn på vores skole. Alle interesserede forældre er velkomne til at komme og se skolen, møde vores lærerteam på indskolingen samt få en snak med vores leder.

Til åbent hus vil I modtage information om skolens tilbud og faciliteter. I vil høre om vores forventninger til jer og jeres barn/børn og I kan komme med jeres forventninger til skolen.

Har I ikke mulighed for at komme denne dag og/eller ønsker i at komme en anden dag, er I meget velkomne til at kontakte skolen for at aftale et møde hvor I kan mødes med skolelederen og/eller vicelederen. Det er også muligt at tage et møde mere, hvor eleven deltager, så han/hun kan se skolen og møde skolelederen og læreren.

Ønsker i herefter at indskrive jeres barn/børn på skolen, skal I udfylde en indmeldelsesblanket. Her vil I også blive bedt om at skrive under på at vi må indhente evt. supplerende oplysninger om den fremtidige elev, så vi kan sikre at vores skoletilbud er det helt rigtige for jer.

En forudsætning for optagelse er, at forældrene erklærer sig enige i skolens værdigrundlag, og aktivt vil tage del i skolens liv.

Elever der tilmeldes til efterfølgende skoleår, skal også udfylde indmeldelsesskema. Vi anbefaler at skrive børnene ind i god tid, gerne flere år før skolestart. Ca. 9 mdr. før skolestart bliver forældre og barn kontaktet for at aftale tid til en samtale med skoleleder og klasselærer.

For indskrivning udfyld Indmeldelsesskema

Når vi har modtaget indmeldelsesskema vil I modtage en bekræftelse på jeres oplyste faktura e-mail.

Elever optages i den rækkefølge de er indskrevne.

Forsikring

Som forældre skal man sikre sig at man har en ulykkesforsikring på børnene. Det er således, at kommer et barn ved uheld til skade i skolen eller SFO en, så er barnet ikke dækket af skolens forsikring, men af sin egen ulykkesforsikring.

Derfor skal alle forældre have tegnet ulykkesforsikring på deres børn.

Tilskud til skolepenge

Det er muligt at søge økonomisk tilskud til skole og SFO. Spørg på kontoret hvis det er relevant for jer.

Indmeldelse

Udmeldelse

Nyheder