PRISER PÅ FRISKOLEN VELLEV 2023

Forældrebetaling

Der betales forud for hver påbegyndt måned. Juli måned er betalingsfri.

  • Skolepenge pr. mdr.                               
  • SFO inkl. morgenmad i morgen SFO                 
  • Klub (fra 4. klasse) pr. mdr.:                               
  • Frugt i SFO og Klub (obligatorisk)                                

1200 kr.

780 kr.

780 kr.

40 kr.

*Alle priser reguleres hver august og følger et skoleår.

Søskenderabat Friskolen Vellev

Der gives søskenderabat til ’hele’ søskende og søskenderabat til halvsøskende med samme bopælsadresse. Der betales fuld pris for det dyreste barn. For efterfølgende børn, trækker vi 50% fra pr. barn.

Der gives dog ikke søskenderabat i SFO og klub.

Økonomisk tilskud til Friskolen Vellev

Afhængigt af husstandens indtægt og antallet af hjemmeboende børn under 18 år kan der opnås tilskud til betaling af skolepenge og SFO.

Et evt. tilskud, vil blive fratrukket opkrævningen i de sidste 6 måneder af skoleåret, altså fra januar til og med juni.

Kontakt skolen vedrørende ansøgning om økonomisk tilskud ved skoleårets begyndelse.

Indmeldelse

Udmeldelse

Nyheder