FRISKOLEN VELLEV – En skole i bevægelse

På Friskolen Vellev vægter vi bevægelse i undervisningen højt. I skoleåret 2017-2018 blev friskolen DGI certificeret.

Og hvorfor var det nu lige, at det var den vej, vi valgte at gå? Som friskole ønskede vi at højne fagligheden og samtidigt arbejde videre på at højne trivslen. Den bedste, skarpeste, hurtigste måde at gøre dette på, måtte være at blive klogere på sammenhængen mellem bevægelse og læring. Bevægelse kan noget helt særligt, ift. læring og trivsel. I 2011 blev sammenhængen mellem fysisk aktivitet og læring dokumenteret. Bevægelse skaber simpelthen en forandring, der både kan ses kognitivt, fysiologisk, psykisk og socialt.

De 4 forskellige slags forandringer:

Kognitivt: Styrker hukommelsen, arbejdshastighed, kompleksitet, signalhastighed og koncentration mv 

Fysiologisk: motorik, muskelstyrke, koordination, kredsløb og kondition mv 

Socialt: Relationer, tillid, adfærd, inklusion, sikkerhed og accept 

Psykologisk: Glæde, selvtillid, selvværd og mestring

At blive DGI-skole handler ​ikke​ om, at vi skal spille stikbold i alle lektioner i skolen eller blive verdensmestre i fodbold. At være DGI-skole handler om at understøtte læring og skabe forandring inden for alle de ovennævnte aspekter. Det handler om, at læreren vurderer på de bevægelsesaktiviteter, der sættes i gang, om hvilke forandringer – altså læring der ønskes – for den enkelte elev og for fællesskabet.

F.eks. kan man lave øvelser for at styrke opmærksomheden, blive bedre til koordination og samtidigt regne matematikstykker.

Som friskole er det trygt at vide, at der er påvist positiv effekt på fagligt præstations niveau ved forskellige typer af aktivitet.

På friskolen øver vi os stadig i at inddrage bevægelse. I det daglige betyder det, at alle lærere i alle fag, samt SFO har fokus og er forpligtede på at indtænke bevægelse i hverdagen. Vi opfordrer samtidigt I forældre til at bevæge Jer sammen med jeres børn. Alle har godt af bevægelse og vi nyder vores friskole i bevægelse.

Nyheder