Priser i Friskolen Vellev 2020/21

(prisreguleres pr. august måned)

Forældrebetaling
Der betales forud for hver påbegyndt måned.
Juli måned er betalingsfri.

Søskenderabat Friskolen Vellev
Der gives søskenderabat til ’hele’ søskende og søskenderabat til halvsøskende med samme bopælsadresse. Der betales fuld pris for det dyreste barn, se taster for øvrige pladser.
Der gives dog ikke søskenderabat i SFO og klub.

Friplads Friskolen Vellev
Afhængigt af husstandens indtægt og antallet af hjemmeboende børn under 18 år kan der opnås tilskud til betaling af skolepenge og SFO.

Kontakt skolen vedrørende ansøgning om fripladstilskud ved skoleårets begyndelse.

 

Takster Friskolen Vellev

 • Betaling – 11 måneder
  Juli måned er betalingsfri
  Søskendetakst, hvis søskende er i Livstræet eller skolen
 • Skole
  • Pris for 1. barn – 1.100,-
  • Søskendetakst:
   • barn – kr. 550,-
   • barn – kr. 265,-
   • barn – kr. 0
  • SFO
   • -3. klasse
    Fuldtidsplads, incl. morgenmad – kr. 710,-
    Obligatorisk frugtordning – kr. 40,-
  • Klub
   • Fra 4. klasse
    Fuldtidsplads, incl. morgenmad – kr. 760,-
    Obligatorisk frugtordning – kr. 40,-
  • Leje af skolen
   • Forbeholdt forældrekredsen efter gældende regler – 1.250,-