Indskrivning

Når I ønsker at indskrive jeres barn i Friskolen Vellev, kontaktes skolelederen for at aftale et møde hvor forældrene mødes med skolelederen og et medlem af skolebestyrelsen.

Ved mødet informeres om skolens tilbud og faciliteter, og der udveksles gensidige forventninger. Skolelederen kan her bede om tilladelse til at indhente yderligere informationer fra tidligere skole eller daginstitution.

Efter første samtale overvejer forældrene et par dage, om friskolen passer til jeres barn,  og skolelederen har mulighed for evt. at indhente supplerende oplysninger. Alt sammen med hensyn til at sikre skoletilbuddet er det rette.

Ønskes der en samtale mere hvor eleven også deltager, mødes I med skolelederen og klasselæreren.

En forudsætning for optagelse er, at forældrene erklærer sig enige i skolens værdigrundlag, og aktivt vil tage del i skolens liv.

En friskole er i modsætning til en folkeskole ikke forpligtet til at modtage alle de elever der måtte ønske at gå på skolen.

Elever der tilmeldes til efterfølgende skoleår, udfylder også indskrivningsskema. Vi anbefaler at skrive børnene ind i god tid, gerne flere år før skolestart. Ca. 9 mdr. før skolestart bliver forældre og barn kontaktet for at aftale tid til en samtale som beskrevet.

For indskrivning udfyld indskrivningsskema

Når vi har modtaget indskrivningsskema og registreret overførslen, vil I modtage en bekræftelse på jeres oplyste faktura e-mail.

Elever optages i den rækkefølge de er indskrevne.

Forsikring

Som forældre skal man sikre sig at, sine børn har en ulykkesforsikring. Det er således, at kommer et barn ved uheld til skade i skolen eller SFO en, så er barnet ikke dækket af skolens forsikring, men af sin egen ulykkesforsikring.

Derfor skal alle forældre have tegnet ulykkesforsikring på deres børn.

(det gælder også i folkeskolen og børnehaven, men ikke alle er opmærksomme herpå).

Tilskud til skolepenge

Spørg skolen om gældende regler

Indskrivningsskema

Udmeldelsesskema