Positiv tilsynsrapport for Friskolen Vellev, foråret 2023

Friskolen Vellev skal, ligesom alle andre friskoler i Danmark, løbende føres tilsyn med. I forbindelse med et tilsyn kommer en tilsynsførende, i dette tilfælde Elmo Flaskager, og overvære noget af undervisningen. Du kan her læse udsnits fra hans foreløbige rapport fra foråret 2023 og downloade den fulde rapport.

“I første modul besøgte jeg 0.-2. klasse i dansk. Dagen starter med, at alle sidder omkring et bord og på skift siger ”God morgen” til hinanden. En god begyndelse på dagen! Derefter var der årgangsdelt læsning. Jeg fik mulighed for at lytte til elevernes læsning på 2. klassetrin. Generelt var eleverne dygtige til at læse højt for mig”.

“I 5.-6. klasse i dansk arbejdede eleverne med stavning, sammensatte ord og stumme bogstaver, vokalveksling, og dobbelt konsonant. Jeg lyttede med tilfredshed til en række elevers højtlæsning. Jeg havde en god dialog med læreren om undervisningsmaterialer fra bl.a. undervisningssystemet Clio. Der læses digte, noveller og romaner. Skriftligt arbejde afleveres med feedback. Alt sammen relevant ifm. opfyldelse af fagmålene.”

Står skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen
Vellev Friskole er en faglig og kreativ skole, som tilbyder en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Tilsynets sammenfatning

Vellev Friskole efterlader i skoleåret 2022-2023 et indtryk af,
• at skolen er rummelig med vægt på demokratiske værdier
• at skolen arbejder bevidst med inklusion og yder lærerstøtte hertil
• at der i skolens hverdag veksles mellem stillesiddende og fysiske aktiviteter
• at skolen i sit virke forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre.
• at elevernes undervisningstilbud og faglige standpunkt står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen”

Nyheder

Se arkiv