Livstræet 

Bevægelses- og naturinstitution

Livstræet er en lille institution, under Friskolen Vellev, med stor fokus på tryghed og det enkelte barn. Vi har hjemmebase i den gamle præstegård, et spændende 2-etagers hus, fyldt med atmosfære og muligheder!

Udenfor ligger Danmarks måske skønneste legeplads med 2 tønder land blandet skov, køkkenhave, legeredskaber, huler, legehuse, udhuse, snedkerværksted, bålhytte, frugthave, cykelbane og en indbydende græsplæneskråning.
Tæt på, har vi Vellev Stadion og Friskolen med en fin gymnastiksal og aktivitetspark, som vi også benytter os af jævnligt.

I disse rammer har vi skabt Livstræet – et glædens og oplevelsernes sted. Et udviklingssted, hvor børnene er trygge, og hvor der er udfordringer til både hoved og krop. Vi vil have tilfredse forældre, der henter glade og beskidte børn, der har noget at fortælle. Der skal være noget at hente – hver dag!  Fællesskab, glæde og udfordringer er vores varemærke.

Vores visioner

Natur og friluftsrådets Grønne Flag
I livstræet har vi et stort fokus på at lære om- og bruge naturen omkring os.

Det være sig at være på legepladsen, bruge naturen i nærområdet og tage på længere ture ud af huset. Vi bestræber os på at tage på tur 1-2 dage om ugen uanset årstid, hvor både børn og voksne oplever årstidernes- og vejrets skiften. Det bliver prioriteret, at turene er på børnenes præmisser, med god tid til leg, oplevelser, nysgerrighed og ro.

Vi har Friluftrådets grønne flag, til stor glæde for børn og voksne.

I kan læse mere om Friluftrådets grønne flag her https://groennespirer.dk

Leg-, Bevægelse- og Idrætsbørnehave
I Livstræet er vi DGI-certificerede og kan med rette kalde os en bevægelsesinstitution- også formelt. Vi har fokus på, at alle børn finder glæden ved bevægelse og vi har gode muligheder for at udfordre børnenes sanser og motorik på legepladsen, i gymnastiksalen og i vores spændende hus, hvor der er rig mulighed for at klatre i ribber, lave motorikbaner og meget mere.
Vi bestræber os desuden på at alle børnene kan cykle, inden de starter i skole.

I kan læse mere om DGI-certificering her https://www.dgi.dk/samarbejd/om-vores-indsatser/programomraader/dgi-skoler-institutioner/certificering/dgi-boernehave

Oplevelser og udflugter
Foruden natur og bevægelse, er det vigtigt for Livstræet at give børnene forskellige kulturelle oplevelser. Det kan være museumsbesøg, biblioteket, teater, eller at få nogle ud at besøge institutionen.

Til jul er vi i kirke og om sommeren tager børnehaven på hyttetur, med 2 overnatninger – det har altid været et stort hit og noget børnene glæder sig meget til.

Førskole

Vi har et godt og tæt samarbejde med skolen. Når vi nærmer os sommerferien begynder førskolebørnene at komme mere på skolen, for at få en forståelse for, hvad det vil sige at være på en skole generelt og få et kendskab til Friskolen Vellev specifikt.

Vi starter vores førskole som en blid overgang, hvor børnene stadig har en del tid i børnehaven hver uge. Det mener vi giver den tryggeste overlevering, og de gladeste børn.

Forældreråd
Vi har et forældreråd, som mødes ca. 8 gange om året. De valgte forældre får ekstra god indsigt i institutionens hverdag og er med til at forme institutionen. Her er gode muligheder for at få indflydelse. Afstanden fra tanke til handling er kort – uden unødvendige bureaukratiske omveje.

Kontakt
I er altid velkommen til at kontakte os – så ring eller skriv for at høre nærmere:

Skoleleder Mette Lindebjerg, tlf. 3055 0099 / mail: mli@friskolen-vellev.dk

Børnehaveleder Josephine Brink, tlf.: 6469 2324 /mail: jos@friskolen-vellev.dk

Hjemmeside
Her findes masser af information bl.a. om pædagogiske læreplaner og praktiske oplysninger på www.friskolen-vellev.dk under bjælken Livstræet.

FaceBook
Livstræet har en offentlig side.

Indmelding

Klik her for at åbne indmeldingsblanket