Velkommen hos Livstræet

Livstræet320 1

Hvis du også synes at dit barn fortjener…

 • God plads inde og ude
 • Gode relationer til voksne
 • Naturoplevelser
 • Daglig bevægelse
 • Spændende lokaler og legeplads
 • Mange ture ud af huset

Så findes der et alternativ med…

 • Flere pædagogtimer per barn og uge end i kommunale børnehaver
 • Voksne der gerne vil være i naturen og ser mange muligheder
 • Voksne der gerne vil bevæge sig og inspirerer børnene
 • Mange aktiviteter ud af huset
 • Et eventyrhus i en eventyrhave
 • en gammel præstegård med masser af plads både inde og ude
 • Se præsentationsvideo på youtube.

 

Vi har også en spændende vuggestue – Kom og se!

Beliggenhed

1. januar 2014 åbnede Friskolen Vellev en børnehave og et halvt år senere startede vuggestuen. Livstræet har lokaler i den gamle præstegård, et spændende 2-etagers hus med mange muligheder. Udenfor ligger Danmarks måske skønneste legeplads med 2 tønder land blandet løvskov og en indbydende græsplæneskråning.
Tæt på har vi Vellev Stadion og Friskolen Vellev med gymnastiksal og andre udfordrende faglokaler.
Derudover er der gåafstand til 2 ådale med smukke skråninger, flere skovområder og en mindre sø.
I disse rammer har vi skabe en unik børnehave - et glædens og oplevelsernes sted. Et udviklingssted, hvor børnene er trygge, og hvor der er udfordringer til både krop og hoved. Der skal være noget at hente – hver dag! Vi har tilfredse forældre, der henter glade og beskidte børn, som har noget at fortælle.
I vuggestuen vuggestue er det pleje, omsorg, nærvær og stimulans som er i fokus. Når børnene bliver ældre kommer natur og bevægelse at, lige som i børnehaven, fylde mere og mere.
Vi kommer meget rundt i omgivelserne og vi vil gerne at omverdenen kommer til os. Det er også på den måde, I bedst kan opleve stemningen og følge aktiviteterne. 1 besøg siger mere end 1000 ord.
Så varmt velkommen!

Leif Mårtensson
Leder

Natur og Bevægelse
Vi har som mål, at børnene bliver harmoniske, selvstændige, sociale og stærke. Så er midlerne Natur og Bevægelse rigtigt gode. Begge dele styrker kroppen og giver god balance og koordination.
I Naturen kan børnene få mange førstehåndsoplevelser, frisk luft og uendelige muligheder for varieret leg. De oplever vekslende årstider og vejr, og får grundlagt et livslangt forhold til skov og mark.
Bevægelse er en naturlig del af dagligdagen. På skovture, legeplads og i gymnastiksal. Spontant i bakkerne eller mere organiseret i form af motorikbaner. Det skal være varieret, sjovt og udfordrende. Samtidig styrker det sundhed og fællesskab. Vi er på vej at blive DGI-certificerede, så vi kender mange øvelser og lege - også for vuggestuebørn.
Vi vil at alle børn får et godt selvværd. Det er en vigtigt, når de skal videre i skolen, at de ser sig selv som "En der kan mange ting".
Hos os er det afgørende, at personalet selv brænder for Natur og Bevægelse. Deres glæde ved aktiviteterne smitter af på børnene og styrker læringen.

Fribørnehave og vuggestue
Det er forældrene der har oprettet Livstræet. De har valgt en forældrebestyrelse med stor indflydelse og medansvar.
Kommunens eneste rolle er at give tilskud til driften og lave tilsyn for at kontrollere, at vi overholder lovene. Derfor har vi stor frihed til at organisere os. Vi bruger f.eks. ikke så mange ressourcer på ledelse og administration, og får på denne måde mere tid til børnene.

Priser og Støtte
Forældrebetalingen i børnehaven er den samme som i de kommunale institutioner – lige nu 1685 kr/måned.
Vuggestuen koster 2685 kr/måned
Der er de samme muligheder for søskenderabat og friplads som i det kommunale system.
Hvis et barn behøver støtte, kan vi få hjælp af psykolog, talepædagog og sundhedsplejerske , lige som de kommunale institutioner.

Mere information
Besøg os på Facebook

 

 

 

 

 


 Friskolen Vellev, Skjesbjergvej 5, Vellev, 8860 Ulstrup - T:6466 6086 - E:kontor@friskolen-vellev.dk