Forældrebestyrelse i Livstræet

For mere information om Friskolen Vellev, er du meget velkommen til at kontakte skoleleder eller bestyrelse.
Email til kontoret: kontor@friskolen-vellev.dk
Telefon til kontor, Lærerværelse og SFO: +45 64 66 60 86

Pia

Pia

Formand
Kathrine Quist Bjerregaard

Kathrine Quist Bjerregaard

Næstformand

Ines

Ines

Forældrerepræsentant
Lisbeth Madsen

Lisbeth Madsen

Personalerepræsentant
Vibeke Winther

Vibeke Winther

Fra personalet
Leif Mårtensson

Leif Mårtensson

Leder
Eva Madsen

Eva Madsen

Medlem fra friskolens bestyrelse