Forældrebestyrelse i Livstræet

For mere information om Friskolen Vellev, er du meget velkommen til at kontakte skoleleder eller bestyrelse.
Email til kontoret: kontor@friskolen-vellev.dk
Telefon til kontor, Lærerværelse og SFO: +45 64 66 60 86

Martin Boye Møller

Martin Boye Møller

Trine Rasmussen

Trine Rasmussen

Tina Thøgersen

Tina Thøgersen

Tine Kristensen

Tine Kristensen

Medarbejderrepræsentant