Friskolen Vellev – en skole i bevægelse. På Friskolen Vellev vægter vi bevægelse i undervisningen højt. I skoleåret 2017-2018 blev skolen dgi-certificeret.

Og hvorfor var det nu lige at det var den vej vi valgte at gå? Som skole ønskede vi at højne fagligheden og samtidigt arbejde videre på at højne trivslen. Den bedste, skarpeste, hurtigste måde at gøre dette på blev os klart, måtte være at blive klogere på sammenhængen imellem bevægelse og læring. Fordi bevægelse kan noget helt særligt, både ift læring og trivsel. I 2011 blev sammenhængen mellem fysisk aktivitet og læring dokumenteret. Bevægelse skaber simpelthen en forandring i mennesker. Forandringer der både ses kognitivt, fysiologisk, psykisk og socialt.

De 4 forskellige slags forandringer:

Kognitivt: Styrker hukommelsen, arbejdshastighed, kompleksitet, signalhastighed og koncentration mv Fysiologisk: motorik, muskelstyrke, koordination, kredsløb og kondition mv Socialt: Relationer, tillid, adfærd, inklusion, sikkerhed og accept Psykologisk: Glæde, selvtillid, selvværd og mestring
At blive DGI skole handler ​ikke​ om at vi skal spille stikbold i alle lektioner i skolen eller blive verdensmestre i fodbold. At være DGI- skole handler om at understøtte læring og skabe forandring inden for alle de ovennævnte aspekter. Der handler om at læreren vurderer på de bevægelsesaktiviteter, der sættes igang om hvilke forandringer – altså læring der ønskes, for den enkelte elev og for fællesskabet.

F. eks kan man lave øvelser for at styrke opmærksomheden, blive bedre til koordination og samtidigt regne matematikstykker

Som skole er det trygt at vide at der er påvist positiv effekt på fagligt præstationsniveau ved forskellige typer af aktivitet.

Vi øver os stadig på skolen i at inddrage bevægelse. I det daglige betyder det at alle lærere i alle fag, samt sfo har fokus er forpligtede på at indtænke bevægelse hver dag. Vi opfordrer samtidigt I forældre til at bevæge Jer sammen med jeres børn. Alle har godt af bevægelse og vi nyder vores skole i bevægelse.