Formandens beretning torsdag den 4. april 2019

Skrotindsamling.

Skrot containeren blev desværre fjernet i sommeren 2018. Der var ikke de rigtige godkendelser i

forhold til at have den stående, og samtidigt benytte den til indsamling.

Efter et par samtaler med kommunen blev det aftalt, at vi fik den fjernet og at der ikke ville blive

yderlige i den sag.

Det betyder desværre også at vi har mistet en pæn indtægt, men vi har heldigvis fundet ny løsning

som vi håber, at alle vil tage godt imod.

Vi har fået en konto ved SCANDINAVIAN METALS A/S. Dette betyder, at alle fremover kan aflevere

deres skrot i Hammel og donere pengene til Støtteforeningen.

Kontingent/medlemmer.

Salg af medlemskaber til støtteforeningen har det sidste år været tæt på nul. Det skyldes at vi har haft

et år med ro. Vi har ikke haft nogle arrangementer og derved ikke noget salg.

Fremadrettet kommer vi til at hedde Skolekredsen for Friskolen Vellev/ Livstræet. Dette kommer til at

betyde at man automatisk vil modtage en opkrævning for medlemskab en gang årligt, når man har

barn på skolen eller i Livstræet.

Skolekredsen er for ALLE der har interesse i, at Vellev har Friskolen og Livstræet så alle kan være

medlemmer. Medlemskabet giver stemmeret til generalforsamlingen.

Opkrævningen vil ske fra skolen en gang årligt i august. Ønsker man ikke at være medlem af

skolekredsen skal man aktivt udmelde sig.

Et husstands medlemsskab til Skolekredsen koster 200 kr. årligt.

Vi beholder stadig vores firma og forenings medlemskaber.

Vi håber at alle vil tage godt imod dette.

Arrangementer.

2018 har været et stille år for bestyrelsen. Vi havde brug for at slappe lidt af efter et meget travlt

  1. Vi har haft vores 2 årlige colaballer samt fastelavn.

Fyrværkerisalg blev desværre ikke til noget i 2018, men vi arbejder allerede nu på at få det op og stå i

Kommende arrangementer i 2019

Colabal

Halloween fest

Fyrværkerisalg

Det er pengene blandt andet gået til

I det forgangene år har Støtteforeningen støttet Friskolen Vellev og Livstræet med følgende:

Vellev aktivitets park 20.000 kr

Bestyrelsen består på nuværende tidspunkt af:

Formand Gitte Nordborg Jørgensen

Næstformand Heino Pedersen

Kim Hammershøj

Pia Korsgaard

Tanja Jønsson

På valg i år er:

Gitte Jørgensen

Tanja Jønsson

Gitte Modtager genvalg

Tanja modtager genvalg

Der skal lyde en stor tak til alle frivillige som har hjulpet Støtteforeningen, til vores arrangementer,

som er blevet afholdt samt kommende.

Underskrevet af Formand Gitte Nordborg Jørgensen